XIV Forum Humanum Mazurkas – 29 marca 2015 r.
Koncert: “Kulig – Polskie Zapusty – Zabawa Polskiej Szlachty”
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.
Wernisaż malarski: “Obrazy zamków i dworów polskich”
– A. Filipowicz, wystawa zbiorowa “Piano Forte Moderato - muzyka w obrazach”.
Impresje filmowe: „Piano Forte Moderato – muzyka w obrazach”.
Realizacja: Janina Tuora, Jan Sumikowski.

OPIS

29 marca 2015 r. salę Zeus MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel rozświetliła feeria barw strojów szlacheckich i ludowych. Za sprawą Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zgromadzeni goście przenieśli się do XVIII-wiecznego szlacheckiego dworu, ruszyli z kuligiem, bawili się na krakowskim weselu, tańczyli krakowiaka, tańce góralskie i huculskie. Wielki spektakl polskiej sztuki ludowej i szlacheckiej, pełen tańca i pieśni – najnowsze widowisko Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej „Kulig – Polskie Zapusty – Zabawa Szlachty Polskiej”, to koncert jaki na długo pozostaje w pamięci. Na scenie 100 młodych artystów, chór, orkiestra, balet, feeria strojów, młodzieńczego entuzjazmu i talentu. Owacja na stojąco od 800-osobowej widowni była jak najbardziej zasłużona!

W przerwie koncertu Prezes Andrzej Bartkowski rozmawiał na scenie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, J. M. Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Janem Schmidtem oraz prof. dr. hab. inż. Andrzejem Jakubiakiem o roli sztuki ludowej w kulturze polskiej oraz bogactwie folkloru i tradycji szlacheckiej, która obecnie często jest niestety zapominana. Tradycyjnie koncertowi towarzyszył wernisaż. Tym razem goście mogli podziwiać wystawę zbiorową „Piano Forte Moderato – muzyka w obrazach” oraz malarstwo Antoniego Filipowicza w ramach wystawy „Obrazy zamków i dworów polskich”.

    PEŁNA RELACJA FILMOWA    

Forum Humanum Mazurkas jest autorskim projektem kulturalnym organizowanym i sponsorowanym przez współwłaścicieli grupy firm Mazurkas - Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza - we współpracy z kuratorem Janiną Tuora i realizatorem filmowym - Janem Sumikowskim. Jest to wydarzenie wielowątkowe łączące sztukę estradową, teatralną, satyryczną z malarstwem, rzeźbą i innymi sztukami wizualnymi. Scalają to wszystko filmy - reportaże, relacje z wywiadów i krótkie impresje o artystach biorących udział w Forum Humanum Mazurkas. Forum Humanum to spotkanie ludzi z różnych środowisk, wymiana myśli, to wspólne przeżywanie, poznawanie się, oswajanie ze sztuką, to też konfrontacja rozbieżnych poglądów. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na You Tube.

 

 
2111fce62d3bfc3090354c61221b85c5.jpg
04a14c5db8db45224afb4df1d4ab4463.jpg
a8574d4cfd019a11e4427fb15ea70935.jpg
62d2c09fb021bca9a5854300e6dc1e5d.jpg
fcc7f9d024af22923fa7b87b48d0d389.jpg

Róbmy coś, róbmy coś - Co by zależało od nas - Nie wiem co - Nie wiem jak - Ale coś tam chyba można - Zróbmy coś - Żeby coś - Zależało od nas. (Agnieszka Osiecka)